aa1

چوبینه‌های پیرو

شاید چیزی که خانه‌ های امروزی کم دارد، گرمای رنگ، صفای نقش و روح چوب است. چوب فقط «ماده‌ای مصرفی» برای ساخت وسایل و ابزارها نیست؛ بلکه کهن ترین همنشین خانه‌ی انسان، و عصاره طبیعت است..

توجه به این مساله یکی از ارزش‌های کلیدی پیرو است. ما افتخار می‌کنیم که برای ساخت هر چوبینه‌ی کارگاه پیرو، زمان و وسواس بسیار زیادی صرف انتخاب درست چوب می‌کنیم؛ به همین خاطر است که می‌توانیم آن‌ها را متعهدانه، با جان و دل ضمانت کنیم.

به این عشق،
که حس چوب را
به خانه‌ی شما بیاوریم..

اینجا در پیرو، مبلمانی مرغوب می‌سازیم که هرکدام داستان یکتای خود را دارند. برای ساخت هر محصول تمام توان خود را به کار می‌گیریم و با عشق آن‌ها را می‌سازیم چون می‌دانیم شما چقدر به مبلمان خود اهمیت می‌دهید.
هر چوبینه‌ای که می‌سازیم نه تنها اثری هنری است، ماندگار نیز هست و برای نسل‌ها به یادگار خواهد ماند. هر محصول هویت و شخصیت منحصر به فرد خود را دارد که در طول زمان رشد کرده و با شخصیت شما سازگار می‌شود.

bb1
bb1

بخشی از تاریخ را به خانه خود بیاورید.

محصولات منتخب